เกี่ยวกับเรา

DKlean

ดีคลีน คลีนนิ่ง เซอร์วิส

ใส่ใจในบริการ มาตรฐานมืออาชีพ

DKlean Cleaning Services

ดีคลีน ผู้ให้บริการทำความสะอาดครบวงจร แบบมืออาชีพ

ดีคลีน เป็นหนึ่งในบริษัททำความสะอาดชั้นนำในกรุงเทพมหานครที่ให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมมาตรฐานสากลควบคู่การบริการ

บริษัทฯ เลือกสรรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย พร้อมนำ้ยาที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับบริการทำความสะอาดให้ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่บ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ออฟฟิศ ห้าง ร้าน คลีนิค โรงงาน โรงพยาบาล ฯลฯ ในแต่ละรูปแบบบริการ

ดีคลีน ให้บริการทำความสะอาด ตั้งแต่

ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเว้นแม่บ้านรายวัน ที่ให้บริการเฉพาะพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายดั้งเดิม

What do we believe

Vision :

ดีคลีนเป็นบริษัทชั้นนำด้านการทำความสะอาด

ที่ผสานบริการคุณภาพและเทคโนโลยีนวัตกรรม

Mission : 3ส

สรรหา

พนักงานที่มีความตั้งใจและมีคุณธรรม ควบคู่กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุน

ด้วยการให้ความรู้ ให้โอกาส ให้สังคม แก่บุคคลแวดล้อม

ส่งเสริม

พนักงาน ลูกค้า และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Core Value :

ใส่ใจในบริการ

ไม่เพียงให้บริการ แต่ต้องใส่ใจในความต้องการของลูกค้าที่รับบริการ

มาตรฐานมืออาชีพ

ให้เกียรติกับอาชีพ ตัวเอง และลูกค้า ด้วยการรักษามาตรฐานตั้งแต่การแต่งกาย การบริการ และการสนทนา

ให้คุณค่าประสบการณ์

ประสบการณ์ให้บริการที่ลูกค้าประทับใจต้องรักษาไว้ และสร้างเพิ่มอยู่เสมอ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด และเปิดรับสิ่งใหม่ รวมถึงความต้องการของลูกค้า (insight) ที่เปลี่ยนแปลง

ดีคลีนเติบโตเพราะ สิ่งดีๆ และจะรักษาสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไป

บริการดี

ดีคลีน ยึดมั่นในการให้บริการที่ประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

อุปกรณ์ดี

ดีคลีน เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาที่ดี และเหมาะสม

สังคมดี

ดีคลีน ร่วมสนับสนุนสังคมที่ปลอดภัย และมีน้ำใจ

ลูกค้าดี

ดีคลีน ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ และให้เกียรติทีมงานทุกคนตลอดมา

คืนกลับสังคม

Corporate Social Responsiblity (CSR)

ดีคลีน ร่วมจัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

ตั้งแต่ปี 2561 โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ต่างมีความตั้งใจมอบคุณค่าคืนสู่สังคมผ่านเยาวชน ซึ่งได้เข้าถึงเด็กมากกว่า 60,000 คน และร่วมหารายได้สมทบทุนสร้าง ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช จนแล้วเสร็จ ซึ่งโครงการฯ ได้ร่วมเดินทางสร้างโรงพยาบาลพร้อมกับพันธมิตรที่ดีอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ช่อง 3 รวมถึงองค์กรและดาราอีกมากมาย