ทำความสะอาดพรม

ทำความสะอาดพรม ในพื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องบอลรูม พื้นที่กว้างขนาดนี้ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อม และทีมงานที่คล่องแคล่ว เพื่อจะสามารถใช้เวลาในการทำความสะอาดได้อย่างคุ้มค่า