แม้พื้นผิวที่มีความทนทานสูงอย่างกระเบื้องก็ยังต้องมีการบำรุงรักษา

ดีคลีน มีอุปกรณืที่มีประสิทธิภาพ และพนักงานที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ

จะขัด จะล้าง ทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่ง ก่อนใช้พื้นที่ หรือ การบำรุงรักษาพื้นที่ตามวงรอบการใช้งาน

ดีคลีน มีพร้อมทั้ง อุปกรณ์ น้ำยา และบุคลากร ในการให้บริการทำความสะอาด

น้ำยาฆ่าเชื้อจากECOLAB ครอบคลุมเชื้อไวรัสCOVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*