คำถามที่พบบ่อย (FAQ) : งานบริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ

หากมีความสนใจที่จะใช้บริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ dKLEAN มีรูปแบบเป็นอย่างไร?

บริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ dKLEAN เป็นรูปแบบการให้บริการพนักงานรักษาความสะอาดแบบสัญญาบริการประจำพื้นที่ โดยเราจะจัดหาแม่บ้านรายเดือนมากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงแบบ outsource ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดมาให้บริการ ไม่ว่าจะประจำที่สำนักงานใด คอนโด อาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า คลินิก หรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ เราสามารถจัดหาพนักงานประจำได้ทุกรูปแบบ เรายืนยันในความชำนาญในการทำความสะอาดของแม่บ้านของเราที่ซึ่งให้บริการโดยผ่านมาตรฐาน TPQI หรือมาตรฐานที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

บริการรักษาความสะอาดในรูปแบบประจำ หรือสัญญาบริการ อาจมีขอบเขตการบริการที่แตกต่างกัน ตามที่แต่ละองค์กรอาจได้ตกลงร่วมกันไว้ในสัญญาบริการที่ว่าจ้างโดยมีสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี dKLEAN ยังยินดีที่จะปรับเปลี่ยนขอบเขตของงานให้เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่อีกด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบเสนอราคาสำหรับบริการรักษาความสะอาดแบบประจำ คุณสามารถติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามและรับคำแนะนำได้เสมอ

ค่าบริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ dKLEAN มีการคิดประเมินราคาค่าบริการเป็นอย่างไร?

เรื่องของราคาค่าบริการรักษาความสะอาดแบบประจำ หรือ การให้บริการพนักงานรักษาความสะอาดแบบสัญญาบริการ ของทาง dKLEAN จะได้รับการคำนวณโดยพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • จำนวนพนักงานที่ให้บริการ

ราคาค่าบริการอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนของพนักงานที่ถูกจ้างเพื่อให้บริการ โดยทั่วไปการบริการรักษาความสะอาดแบบประจำจะมีจำนวนแม่บ้านเริ่มต้น 4 อัตรา แต่สำหรับงานที่มีความซับซ้อนและมีขอบเขตงานขนาดใหญ่อาจต้องใช้จำนวนพนักงานที่มากขึ้น

  • จำนวนวันที่ให้บริการต่อสัปดาห์

ราคาค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการให้บริการต่อสัปดาห์ หากลูกค้าต้องการบริการบ่อยครั้งหรือทุกวัน อาจมีการเสนอราคาที่เหมาะสมกับความต้องการนี้

  • จำนวนชั่วโมงที่ให้บริการต่อวัน

ราคาค่าบริการอาจถูกกำหนดโดยพิจารณาจำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการให้บริการต่อวัน เช่น งานที่ต้องใช้เวลานานหรือต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าอาจมีการกำหนดราคาที่สูงขึ้น

  • ความยาก-ง่ายของงาน

งานที่มีความซับซ้อนหรือความยากในการดำเนินการอาจได้รับการกำหนดราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในการดำเนินงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณราคาค่าบริการของ dKLEAN คุณสามารถติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอใบเสนอราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

หากมีความสนใจที่จะใช้บริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ dKLEAN มีจำนวนขั้นต่ำของการคิดค่าบริการอย่างไร

บริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ dKLEAN มีขั้นต่ำในการคิดค่าบริการ โดยคำนวณจากจำนวนอัตราเริ่มต้นของแม่บ้านที่จะต้องไม่น้อยกว่า 4 อัตรา โดยราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน เช่น ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาด ความซับซ้อนของงาน เวลาที่ต้องการบริการ เป็นต้น และมีสัญญาบริการขั้นต่ำ 1 ปี

ทาง dKLEAN ยินดีที่จะให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพื่อจัดทำรายการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้เราคำนวณราคาค่าบริการ คุณสามารถติดต่อทีมงานของเราได้โดยตรง

ทาง dKLEAN ได้มีการจัดเตรียมน้ำยาเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดไว้ในการให้บริการหรือไม่?

การให้บริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ dKLEAN ได้จัดเตรียมน้ำยาเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดเพื่อใช้งานตลอดระยะเวลาของสัญญาบริการที่ว่าจ้าง การมีน้ำยาเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานจะช่วยให้ทีมงานของเราสามารถดำเนินการรักษาความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

นอกจากนี้ dKLEAN ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานตลอดเวลา และรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการไว้เสมอ แม่บ้านทำความสะอาดจาก dKLEAN ยังมีการจัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และน้ำยาที่ถูกวิธี การอบรมด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงอบรมปฏิบัติงานในรายละเอียดพิเศษ เช่น การขัดลอกลงแว็กซ์ การขัดเงาพื้น การซักเบาะ ซักพรม อีกด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการให้บริการรักษาความสะอาดแบบประจำ โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอคำแนะนำและรับคำตอบที่เป็นประโยชน์ได้เสมอ

การเข้าประเมินราคาค่าบริการรักษาความสะอาดแบบประจำที่หน้างานของ dKLEAN มีคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่?

dKLEAN ยินดีที่จะให้บริการประเมินราคาค่าบริการรักษาความสะอาดแบบประจำที่หน้างานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทีมงานของเรายินดีที่จะให้บริการการประเมินราคาฟรี เพื่อช่วยให้คุณทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการรักษาความสะอาดและประมาณราคาที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อเรา เพื่อนัดหมายและติดต่อประเมินราคาฟรีของคุณ ทีมงานของเรายินดีที่จะช่วยเสมอ

พื้นที่งานบริการรักษาความสะอาดแบบประจำของ dKLEAN ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง?

dKLEAN เราให้บริการในทุกพื้นที่ของเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลอย่างครอบคลุมด้วยความยินดี โดยเรามีทีมงานพนักงานรักษาความสะอาดที่พร้อมให้บริการในพื้นที่นั้น ๆ อยู่เสมอ กรุณาติดต่อเพื่อรับบริการและข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและจัดสรรบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ