ซักพรม ซักโซฟา

ซักพรม ซักโซฟา ซักเก้าอี้ ซักเตียง

บริการซักพรม ซักโซฟา ซักเก้าอี้ ซักเตียง

ด้วยระบบ Bonnet และ Extraction

dKLEAN Cleaning Service

ออฟฟิศ สำนักงาน โรงแรม ร้านค้า บ้าน ทาวน์โฮม

ดีคลีนให้บริการ ซักพรม ซักโซฟา ซักเตียง โดยใช้เพียงขั้นตอนเดียวหรือ ใช้ควบคู่กัน ระหว่าง การซักด้วยระบบ Bonnet เป็นการใช้เครื่องปั่นทำความสะอาดผิวหน้าพรม เพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ และ การซักด้วยระบบ Extraction เป็นการใช้เครื่องพ่นน้ำยาลงไปในเนื้อพรม พร้อมดูดน้ำสกปรกกลับ ช่วยให้พรมสะอาด และไม่เปียกมาก เพียงชื้นๆ สามารถทำควบคู่กับ การทำความสะอาดใหญ่ (Big Clean) ได้

ดีคลีนประเมินราคางานเหมา ซักพรม ซักโซฟา ซักเก้าอี้ ซักเตียง

จาก 3 ข้อมูล

ซักพรม : แจ้งขนาดพื้นที่พรม (ตรม)
ซักเก้าอี้ ซักโซฟา : แจ้งจำนวน
ซักเตียง : แจ้งจำนวน
สถานที่หรือชื่อโครงการ
รูปถ่ายสภาพปัจจุบัน
และขอบเขตที่ต้องการรับบริการ