บิ๊กคลีนนิ่งบ้านใหม่ 20200909

บริการทำความสะอาด Big Clean หรือทำความสะอาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นที่หลังก่อสร้าง ก่อน-หลัง ย้านเข้า-ย้ายออก ทำความสะอาดประจำปี หรือไม่ได้ทำมานานแล้ว