ฝึกอบรม
ดีคลีน ส่งทีมงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม ยกระดับSMEไทย สู่สุดยอดSME
ภายใต้โครงการประกวด MSME National Awards ปีงบประมาณ 2565
หลักสูตร สร้างสุดยอด SMEs Excellence และ เสวนาในหัวข้อ “CRM อย่างไร พิชิตใจลูกค้า”
 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
 
เพื่อให้คุณ สามารถมั่นใจในคุณภาพ ความสามารถในพัฒนา การให้บริการของเรา และมีความสบายใจในการใช้งานพื้นที่