บิ๊กคลีนนิ่ง ซักพรม 02
ดีคลีนให้บริการสัญญาแม่บ้านรายปีประจำอาคาร สำนักงาน คอนโค ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานที่ต้องการแม่บ้านทุกวัน