ดีคลีน dklean วันจักรี 2021
วันจักรี
6 เมษายน 2564
น้อมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จขึ้นปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
ขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้
ขอพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน
บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*