ดีคลีน dklean วันจักรี 2021
วันจักรี
6 เมษายน 2564
น้อมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จขึ้นปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
ขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้
ขอพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน
บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด