TPQI แม่บ้านมาตรฐาน 2021

TPQI ธุรกิจบริการทำความสะอาด

หนึ่งในมาตรฐานที่ ดีคลีน ส่งเสริมและสนับสนุน

TPQI - Thailand Professional Qualification Institute
TPQI – Thailand Professional Qualification Institute
TPQI สำหรับธุรกิจทำความสะอาด ในปี 2021 นี้ ดีคลีน ได้จัดส่งพนักงาน จากทุกประเภทบริการ ทั้งแบบพนักงานทำความสะอาดประจำพื้นที่ และพนักงานทีมบิ๊กคลีน เข้ารับการอบรมมาตรฐานอาชีพค่ะ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้านค่ะ จัดโดย Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) หรือที่รู้จักกันในชื่อ TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะดีคลีนรู้ดีว่าการทำความสะอาดอย่างมีมาตรฐาน ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในคุณภาพ และสบายใจที่จะใช้บริการ ขนาดไหน ดีคลีนจึงพร้อมที่จะใช้ต้นทุนเวลาในการสร้างมาตรฐานที่ดี และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวันที่ประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

 

ดีคลีนเข้าใจว่าทุกพื้นที่มีความหมายสำคัญมากแค่ไหน
ดีคลีนจึงพร้อมที่จะทำให้ทุกพื้นที่สะอาดและพร้อมเสมอสำหรับการใช้งาน
เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่..เต็มศักยภาพ

ด้วยบริการคุณภาพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
dKLEAN Signature Service
Long & Short-term Contracted Partnership
One-Time Service แบบ Big Clean
หรือ Customized Services ที่สอดคล้องกับทุกความต้องการของคุณ

มาตรฐานของเราได้รับรางวัลเกียรติยศและความเชื่อมั่นในด้านความสะอาดสูงสุดจากองค์กรต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น

Smart Enterprise Award 2020 จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
SME Grow up 2020 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เพราะเราอยากให้ทุกๆ วัน..เป็นวันที่ดีของทุกคน

dKLEAN
Make Your Day
ทำให้ทุกวัน..เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ

เพราะดีคลีนอยากให้ทุกๆ วัน..เป็นวันที่ดีของทุกคน
dKLEAN Make Your Day
ทำให้ทุกวัน..เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ
สนใจติดต่อ
Tel: 061-269-0125