ซักซ้อมความเข้าใจ

เราต้องคอยซักซ้อมความเข้าใจกันบ่อยๆ

เนื่องจากการทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่ง สถานที่ต่างๆ มักต้องใช้แรงงานคนเยอะค่ะ เมื่อมีจำนวนแม่บ้านมากขึ้น เราจึงต้องคอยตกลงทำความเข้าใจในมาตรฐานการทำงานกันบ่อยๆ เพื่อให้ผลของการทำความสะอาดของเรา เป็นไปตามมาตรฐานที่เราได้ตั้งใจไว้ค่ะ

นอกจากนี้ หากเป็นการบิ๊กคลีนนิ่งสถานที่ใหญ่มากๆ เรายังต้องซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วค่ะ

การใช้งานอุปกรณ์ และประสบการณ์ในการทำความสะอาดก็จะถูกถ่ายทอดในการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจค่ะ

หากเราละเลยกระบวนการพูดคุยกันของแม่บ้านแล้ว อาจจะทำให้เราไปไม่ถึงมา๖ณฐานที่เราตั้งไว้ก็ได้ค่ะ

นี่แหละค่ะ เบื้องหลังการทำงานของเรา การทำความสะอาดที่เป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการค่ะ

บริษัทแม่บ้านของเรา พร้อมจะสร้างพื้นที่สะอาด เรียบร้อย สวยงามสะอาดตา เพื่อทำให้ทุกๆวัน..เป้นวันดีๆของคุณ DKlean..make your day.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*