บริษัททำความสะอาด ถวายความจงรักภักดี 01

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*