บริษัททำความสะอาด ถวายความจงรักภักดี 01

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด