พ่นยาฆ่าเชื้อ

ในสถานการณ์โรคระบาด ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นั้น เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าหนทางหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคนั้นก็คือการพ่นฆ่าเชื้อนั่นเอง ซึ่งการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีข้อควรระวังและใส่ใจหลายประการ เพราะมิฉะนั้นการฆ่าเชื้อก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังอาจส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย จึงอยากจะขอเสนอแนะแนวทางในการฉีดน้ำยา พ่นฆ่าเชื้อ ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพดังนี้

1.การเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ น้ำยาฆ่าเชื้อนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโดยตรง และยังส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และผู้ปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยตรง ดังนั้นหากผู้สนใจต้องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนของตนเอง ต้องพิจารณาน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีรายละเอียดดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกน้ำยาฆ่าเชื้อที่สำคัญมาก ควรพิจารณาเลือกบริษัทน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสบการณ์การผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะมาอย่างยาวนาน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.แล้ว หรือผ่านมาตรฐาน Hospital Grade ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยอมรับให้ใช้งานในโรงพยาบาลได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย แน่นอนว่าน้ำยาฆ่าเชื้อนั้น ก็คือสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย กับผู้คนในอาคาร รวมถึง ผู้ที่ทำการพ่นฆ่าเชื้อได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรพิจารณาเลือกสารเคมี ที่ได้รับการรับรอง ว่าอยู่ในระดับ Food grade ที่แสดงว่า สารเคมีนี้ ปลอดภัยต่อทุก ๆ คนที่อาศัยอยู่ในอาคาร รวมถึงเด็กเล็ก และ สัตว์เลี้ยง ได้เป็นอย่างดี
  • รายละเอียดการใช้งานชัดเจน เพื่อให้การใช้น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีการใช้งานที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนผสม ให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม และ วิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อมั่นใจว่า น้ำยาฆ่าเชื้อ จะยังคงมีประสิทธิภาพที่ดี ตลอดอายุการใช้งาน
  • ปลอดภัยกับอัคคีภัย เนื่องจากน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อนั้น จะต้องฉีดเป็นละอองฝอย ที่ละเอียดมาก ๆ ดังนั้น จึงมีโอกาส ที่ละอองฝอยของสารเคมี จะไปสัมผัสกับวัสดุไวไฟ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้เสี่ยง ที่จะเกิดเชื้อเพลิงได้ง่าย ดังนั้น จึงควรพิจารณาน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ไม่มีฤทธิ์ติดไฟด้วย

2.วิธีการพ่นฆ่าเชื้อ เมื่อพิจารณาน้ำยา พ่นฆ่าเชื้อ แล้ว สิ่งสำคัญต่อมาที่ต้องพิจารณาคือวิธีในการพ่นฆ่าเชื้อ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้

  • เตรียมสถานที่ที่จะดำเนินการ แม้ว่าสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ จะมีความปลอดภัยสูง แต่ก็ยังมีความจำเป็น ที่จะต้องเตรียม อาคารสถานที่ให้พร้อม เริ่มตั้งแต่ การเก็บสิ่งของต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้การทำความสะอาดฆ่าเชื้อสะดวกขึ้น และ ความทำความสะอาดเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพ่นฆ่าเชื้ออีกด้วย และ ควรอพยพผู้คน ออกจากอาคารสถานที่ ที่ต้องการพ่นฆ่าเชื้อให้หมดก่อน เพื่อความปลอดภัย
  • เตรียมเครื่องพ่น เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ดี ควรให้ละอองฝอยที่ละเอียดเพียงพอ เพื่อให้สามารถ เข้าถึงทุกซอกทุกมุม ที่มีการปนเปื้อน ของเชื้อโรคได้อย่างทั่วถึง และ ควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ มีการทดสอบเครื่องพ่น ก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน แม้ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อจะเป็นระดับ Food Grade ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่การสวมใส่ชุด PPE ก็จะเป็นการป้องกันอาการระคายเคือง กับผู้ที่มีผิวหนังอ่อนบาง หรือไวต่อสารเคมีได้ดี
  • เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อให้พร้อม เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด จำเป็นต้องเตรียมสารเคมี ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และไม่ควรเตรียมทิ้งไว้นานเกินไป เพราะประสิทธิภาพของน้ำยาอาจลดลงได้
  • การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ควรปิดประตู หน้าต่าง และ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกี่ยวข้อง ในขณะกำลังฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และ พ่นจากพื้นที่ด้านบน ลงมาข้างล่าง ควรกระจายละออง ของน้ำยา ไปในอากาศให้ทั่ว เพื่อให้สัมผัส กับพื้นผิวส่วนต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด โดยหมุนไปในทิศทางเดียวกัน ห้ามกลับไปกลับมา และ ค่อยเดินถอย จากบริเวณที่พ่นน้ำยา อย่างระมัดระวัง ปล่อยให้น้ำยาฆ่าเชื้อ ทำงานบนพื้นผิว ภายในระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ บนฉลากของน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ ปล่อยให้น้ำยาแห้งไปเอง
  • ความถี่ในการฉีดพ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ควรคำนึงถึง ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคเป็นสำคัญ ยิ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ก็ยิ่งควรเพิ่มความถี่ให้มากขึ้น

 

เพราะดีคลีน รู้ดีว่า การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ มีความสำคัญในการทำความสะอาดมากขนาดไหน
ดีคลีนจึงพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ ความชำนาญ และความระมัดระวัง ในการทำงานอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างวันดีๆ ให้กับทุกคนค่ะ
เพราะดีคลีนอยากให้ทุกๆ วัน..เป็นวันที่ดีของทุกคน
dKLEAN Make Your Day
ทำให้ทุกวัน..เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ

หากต้องการผู้เชี่ยวชาญฉีดพ่นฆ่าเชื้อ สามารถติดต่อได้ทาง
Line Official Account: @dklean

หรือโทร 061-269-0125

หรือดูตัวอย่างการบริการได้ที่ www.facebook.com/dkleancleaning