dKLEAN Support Services ดีคลีนเข้าร่วมกิจกรรม CSR ส่งมอบ แผงโซล่าเซลล์ 41 ชุด

ESG

dKLEAN Support Services

ดีคลีน ร่วมกับ กต.ตร.สน.ปทุมวัน ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมแผงโซล่าเซลล์แก่ สน.ปทุมวัน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 คุณสุขวัฑ กีรติมโนชญ์ และคุณอินทุอร เห่วซึ่งเจริญ กรรมการบริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน พร้อมมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมแผงโซล่าเซลล์ แก่ พ.ต.อ. อาคม ชุมพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน จำนวนรวม 41 ชุด โดยทยอยมอบครั้งแรกจำนวน 6 ชุด

การมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมแผงโซล่าเซลล์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ชุมชน สร้างความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงานภายใต้โครงการชุมชนยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มอบให้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทของ กต.ตร. สน.ปทุมวัน
กต.ตร. สน.ปทุมวัน มีบทบาทและหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน การดำเนินงานของ กต.ตร. ยังเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคง

การร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
การมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมแผงโซล่าเซลล์ในครั้งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ การร่วมมือในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ความสำคัญของโครงการชุมชนยั่งยืน
โครงการชุมชนยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมแผงโซล่าเซลล์ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมแผงโซล่าเซลล์โดย ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส ร่วมกับ กต.ตร.สน.ปทุมวัน เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ การดำเนินงานในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคง

ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส ผู้ให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ตั้งแต่การทำความสะอาด Big Cleaning หลังตกแต่งก่อสร้าง ย้ายเข้าออก ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ห้างร้าน โกดังและโรงงานต่างๆ ไปจนถึงจัดส่งพนักงานทำความสะอาดแบบสัญญาบริการรายปี โรยตัวเช็ดกระจก ขัดล้างพื้นลอกลงแว็กซ์ และการซักเบาะซักพรมซักโซฟา

มีความยินดีและเป็นเกียรติเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะ กต.ตร.สน.ปทุมวัน และร่วมพัฒนาสังคมภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ESG

ESG

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
dKLEAN Support Services
โทรศัพท์: 02-662-8565
www.dKLEANservices.com
Line: @dklean

dKLEAN ดีคลีน รีวิว Big Clean บ้าน รับทำความสะอาดบ้านใหม่ ทำความสะอาดบ้านเก่า บ้านเปล่าเราก็ทำ Big clean บ้าน บริษัททำความสะอาด บริษัททำความสะอาดราคาถูก ทำความสะอาดบ้านถูกที่สุด Big clean ราคาถูก โปรโมชั่น Big clean รวมการบริการที่ดีที่สุด dKLEAN cleaning services