วันหยุด 2564

ปีหน้ามีหยุดยาวดีๆหลายช่วง วางแผนล่วงหน้า หาที่พักดีๆ เดินทางง่ายๆ ได้ราคาประหยัดนะคะ

 

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม ++ วันขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ++ วันมาฆบูชา

วันอังคารที่ 6 เมษายน ++ วันจักรี

วันอังคารที่ 13 เมษายน ++ วันสงกรานต์

วันพุธที่ 14 เมษายน ++ วันสงกรานต์

วันพฤหัสที่ 15 เมษายน ++ วันสงกรานต์

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม ++ วันแรงงาน

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ++ ชดเชยวันแรงงาน

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม ++ วันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม ++ วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสที่ 3 มิถุนายน ++ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม ++ วันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม ++ วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ++ ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม ++ วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

วันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม ++ วันแม่แห่งชาติ

วันพุธที่ 13 ตุลาาคม ++ วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ++ วันปิยมหาราข

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ++ ชดเชยวันปิยมหาราข

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม ++ วันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ++ ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม ++ วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม ++ วันสิ้นปี