ดีคลีน คลีนนิ่ง เซอร์วิส บริษัททำความสะอาดครบวงจร รางวัลดีเด่น จากการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

ดีคลีน คลีนนิ่ง เซอร์วิส

ดีคลีน คลีนนิ่ง เซอร์วิส บริษัททำความสะอาดครบวงจร รางวัลดีเด่น จากการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

SME Award 14th

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการทำความสะอาดครบวงจรภายใต้ชื่อ ดีคลีน คลีนนิ่ง เซอร์วิส นำโดยคุณ สุขวัฑ กีรติมโนชญ์ และคุณ อินทุอร เห่วซึ่งเจริญ กรรมการบริษัท เป็นหนึ่งใน 40 กิจการที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 อันทรงเกียรติ และถือเป็นบริษัททำความสะอาดเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

 

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 14 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด ซึ่งมีกิจการเข้าร่วมกว่า 1,002 กิจการจากทั่วประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีการเข้าเยี่ยมชมและประเมินกิจการ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

  1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร 
  2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
  3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
  4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
  5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  6. การจัดการกระบวนการ
  7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

และได้เลือกกิจการที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 40 กิจการเพื่อรับรางวัลในครั้งนี้ ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

นายวีระพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า หน่ึงในภารกิจที่สาคัญของ สสว. คือ การสรรหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่ีมีความสามารถใน การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็น ต้นแบบท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ รวมถึงการต่อยอดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับรางวัลสามารถสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายของธุรกิจเอสเอ็มอีได้

 

ดีคลีน คลีนนิ่ง เซอร์วิส ให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ตั้งแต่


​1. บริการจัดหาแม่บ้านสัญญาบริการประจำอาคาร

2. บิ๊กคลีน Big_cleaning บริการรับเหมาทำความสะอาดบ้าน ร้านค้า ศูนย์การค้า สำนักงาน คลีนิค ฯลฯ เหมาะสำหรับหลังตกแต่งก่อสร้าง ย้ายเข้าย้ายออก ทำความสะอาดประจำปี ฯลฯ
3. บริการขัด ลอก และลงแว๊กซ์พื้น
4. บริการทำความสะอาดโซฟา เก้าอี้ พื้นพรม
5. บริการพ่นฆ่าเชื้อ – พ่นฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยกับคนและสัตว์ จาก ECOLAB 22 Multi QUAT ปลอดภัย และมั่นใจด้วยคุณภาพที่ใช้มาแล้วจริงกว่า 100,000 ตร.ม. และสามารถใช้งานพื้นที่ได้ภายใน 10-20 นาที หลังจากฉีด พ่น และไม่ทิ้งกลิ่นฉุน และไม่กัดกร่อน ทำลายผิวสัมผัส หรือทำให้สีซีด
6. บริการซักผ้าม่าน – ด้วยการถอด นำกลับมาซัก รีด และนำกลับไปติดตั้ง ทำความสะอาดสิ่งสกปรก ฝุ่น ละออง ที่สะสม ลดการเกิดภูมิแพ้ เพิ่มความสะอาดสวยงาม
7. บริการขนทิ้งขยะ – บริการขนกำจัดขยะที่เทศบาลไม่รับ ไปทิ้งอย่างถูกต้อง ให้บริการด้วยรถกระบะสี่ล้อแบบปิดท้าย ในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
8. บริการที่สูง โรยตัว – บริการทำความสะอาดกระจก คอมโพสิต โครงหลังคา ฯลฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

dKLEAN services

ดีคลีน มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จึงเข้าใจว่าทุกพื้นที่มีความหมายสำคัญมากแค่ไหน ดีคลีนจึงพร้อมที่จะทำให้ทุกพื้นที่สะอาดและพร้อมเสมอสำหรับการใช้งาน ด้วยมาตรฐานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคคลากรและนวัตกรรมในการให้บริการ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่..เต็มศักยภาพ

 

มาตรฐานของเราได้รับรางวัลเกียรติยศและความเชื่อมั่นในด้านความสะอาดสูงสุดจากองค์กรต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น

*รางวัลมาตรฐาน SME Award 13th 2021 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
*รางวัลดีเด่น (อันดับ 1) Smart Enterprise Award 2020 จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
*รางวัล Success Case อันดับ 1 SME Grow up 2020 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เพราะเราอยากให้ทุกๆ วัน..เป็นวันที่ดีของทุกคน

 

dKLEAN

Make Your Day

ทำให้ทุกวัน..เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ

 

สนใจบริการติดต่อได้ที่

Website: www.dKLEANservices.com

Line: @dklean

Tel: 063-697-9793, 090-944-4647

Email: service@dKLEANservices.com 

Line @dklean
ติดต่อสอบถาม Line: @dklean